دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه سمنان در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20056 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20073 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20098 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 20
20142 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
20187 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
20202 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20221 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20254 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20296 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه