دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20063 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20083 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 11
20110 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 16
20119 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
20141 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران صنایع شیمیایی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20154 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 4
20155 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
20193 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20209 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20231 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20238 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
20262 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3
20279 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20282 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20293 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20298 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20335 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20338 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 40 آموزش محور