دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه کاشان در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20064 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20146 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20157 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 4
20194 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20257 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
20264 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
20278 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20280 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20283 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20284 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20287 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20305 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20334 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20336 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20339 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20340 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزش محور هر دو 10 آموزش محور