دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه گیلان - رشت در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20087 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 11
20112 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 6
20130 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20164 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 6
20213 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20233 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20246 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20270 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 2