دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20046 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 38
20047 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 15
20048 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 9
20049 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 7
20050 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 18
20051 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 16
20052 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20053 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20054 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20055 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20056 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20057 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20058 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20059 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 15
20060 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20061 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20062 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 11
20063 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20064 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20065 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 30
20066 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20067 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20068 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20069 روزانه دانشگاه تهران - فومن گیلان گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20070 روزانه دانشگاه تهران - کاسپین رضوانشهرگیلان گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20071 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20072 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20073 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20074 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20075 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20076 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 30
20077 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20078 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20079 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 18
20080 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20081 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 30
20082 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20083 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 11
20084 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20085 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20086 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20087 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 11
20088 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20089 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 14
20090 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20091 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 12
20092 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20093 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه پليمر و دانشگاه تربيت مدرس است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پتروشيمي ايران حمايت مالي ميگردد.
20094 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 30
20095 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
20096 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 7
20097 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 16
20098 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 20
20099 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 10
20100 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20101 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20102 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 3
20103 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
20104 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20105 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 11
20106 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 6
20107 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20108 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 7
20109 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 14
20110 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 16
20111 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20112 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 6
20113 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20114 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 20
20115 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 14
20116 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7
20117 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
20118 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 10
20119 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
20120 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
20121 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20122 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20123 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20124 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20125 روزانه دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20126 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20127 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
20128 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 18
20129 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20130 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20131 روزانه دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 6
20132 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 13
20133 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 13
20134 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 15
20135 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 6
20136 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر صنایع پتروشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20137 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس بندرماهشهر خوزستان صنایع پتروشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20138 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20139 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20140 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20141 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران صنایع شیمیایی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20142 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
20143 روزانه دانشگاه شیراز فارس نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 16
20144 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
20145 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20146 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20147 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 5
20148 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3
20149 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 7
20150 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 7
20151 روزانه دانشگاه شیراز فارس پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 7
20152 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 13
20153 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 10
20154 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 4
20155 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
20156 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 9
20157 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 4
20158 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 10
20159 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 8
20160 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 7
20161 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 3
20162 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 8
20163 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 11
20164 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 6
20165 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 9
20166 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 9
20167 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20168 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 7
20169 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20170 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 4
20171 روزانه دانشگاه شیراز فارس راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6
20172 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
20173 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20174 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
20175 روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20176 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20177 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
20178 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده محيط زيست
20179 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
20180 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
20181 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
20182 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20183 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 5