دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در زیست پزشکی (بیومدیکال) در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20166 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 9
20167 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20168 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 7
20271 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين