دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فارس در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20046 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 38
20047 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 15
20117 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
20125 روزانه دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20132 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 13
20134 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 15
20143 روزانه دانشگاه شیراز فارس نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 16
20151 روزانه دانشگاه شیراز فارس پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 7
20171 روزانه دانشگاه شیراز فارس راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6
20285 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20286 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20301 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20302 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20303 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20308 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه