دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فرآوری و انتقال گاز در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20131 روزانه دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 6
20132 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 13
20133 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 13
20134 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 15
20135 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 6
20247 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 3
20248 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 4
20301 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20302 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه