دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فرآیندهای جداسازی در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20065 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 30
20066 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20067 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20068 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20069 روزانه دانشگاه تهران - فومن گیلان گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20070 روزانه دانشگاه تهران - کاسپین رضوانشهرگیلان گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20071 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20072 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20073 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20074 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20075 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20076 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 30
20077 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20078 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20079 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 18
20080 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20081 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 30
20082 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20083 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 11
20084 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20085 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20086 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20087 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 11
20088 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20089 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 14
20195 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20196 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20197 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20198 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20199 نوبت دوم دانشگاه تهران - فومن گیلان گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20200 نوبت دوم دانشگاه تهران - کاسپین رضوانشهرگیلان گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20201 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20202 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20203 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20204 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20205 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20206 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20207 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20208 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20209 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20210 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20211 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20212 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20213 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20214 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20215 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20279 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20280 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20288 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20289 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20290 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20291 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20292 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20293 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20317 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20318 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20319 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20320 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20321 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20322 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20335 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20336 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور