دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در محیط زیست در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20121 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20122 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20123 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20124 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20125 روزانه دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20126 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20127 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
20128 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 18
20129 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20130 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20240 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20241 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20242 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20243 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 1
20244 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20245 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 9
20246 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20299 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20300 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 15