دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مهندسی انرژیهای تجدید پذیر در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20181 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
20182 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20183 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 5
20276 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
20277 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20310 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 10