دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مهندسی شیمی بدون گرایش در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20046 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 38
20047 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 15
20048 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 9
20049 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 7
20050 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 18
20051 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 16
20184 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 6
20285 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20286 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه