دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نانو فناوری در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20142 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
20143 روزانه دانشگاه شیراز فارس نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 16
20144 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
20145 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20146 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20254 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20255 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
20256 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
20257 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
20303 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20327 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 20
20328 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 20