دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20184 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 6
20185 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
20186 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20187 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
20188 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20189 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20190 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20191 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20192 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20193 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20194 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20195 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20196 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20197 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20198 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20199 نوبت دوم دانشگاه تهران - فومن گیلان گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20200 نوبت دوم دانشگاه تهران - کاسپین رضوانشهرگیلان گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20201 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20202 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20203 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20204 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20205 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20206 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20207 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20208 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20209 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20210 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20211 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20212 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20213 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20214 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20215 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20216 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20217 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20218 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20219 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 15
20220 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 3
20221 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20222 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20223 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20224 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20225 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20226 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 4
20227 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20228 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20229 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20230 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 6
20231 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20232 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 3
20233 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20234 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20235 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20236 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 3
20237 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 3
20238 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
20239 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 3
20240 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20241 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20242 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20243 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 1
20244 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20245 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 9
20246 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20247 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 3
20248 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 4
20249 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر صنایع پتروشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20250 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس بندرماهشهر خوزستان صنایع پتروشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20251 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20252 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20253 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20254 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20255 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
20256 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
20257 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
20258 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
20259 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
20260 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 1
20261 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 6
20262 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3
20263 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 6
20264 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
20265 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 2
20266 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 2
20267 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 6
20268 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 3
20269 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 5
20270 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 2
20271 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20272 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2
20273 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 2
20274 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20275 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده محيط زيست
20276 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
20277 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين