دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پدیده های انتقال در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20158 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 10
20159 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 8
20160 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 7
20161 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 3
20162 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 8
20163 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 11
20164 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 6
20165 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 9
20265 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 2
20266 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 2
20267 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 6
20268 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 3
20269 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 5
20270 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 2
20306 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه