دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20285 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20286 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20287 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20288 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20289 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20290 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20291 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20292 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20293 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20294 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20295 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20296 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20297 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20298 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20299 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20300 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20301 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20302 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20303 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20304 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20305 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20306 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20307 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20308 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20309 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20310 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 10