دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20051 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 16
20093 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه پليمر و دانشگاه تربيت مدرس است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پتروشيمي ايران حمايت مالي ميگردد.