دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کرمان در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20075 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20100 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20124 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20150 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 7
20159 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 8
20204 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20223 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20243 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 1
20260 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 1
20266 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 2