دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در بهینه سازی سیستم ها در رشته مهندسی صنایع در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضريب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20341 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
20342 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
20343 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 25 فقط زن
20344 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 9
20345 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
20346 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20347 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20348 روزانه دانشگاه تهران - فومن گیلان گیلان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20349 روزانه دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20350 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل تهران
20351 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20352 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
20353 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 16 شرايط در انتهاي دفترچه
20354 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 12
20355 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11
20356 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20357 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20358 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20359 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20360 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 21
20361 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20362 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20363 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20364 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 24
20365 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 9
20366 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
20367 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
20368 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 27
20369 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20370 روزانه دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 18
20377 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20378 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
20379 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20380 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20381 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20382 نوبت دوم دانشگاه تهران - فومن گیلان گیلان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
20383 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
20384 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20385 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
20386 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20388 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20389 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20390 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 13
20391 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
20392 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20393 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20394 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20395 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
20396 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
20397 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11
20402 مجازی دانشگاه تهران - فومن گیلان گیلان بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20403 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور - محل تحصيل تهران
20404 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20405 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
20406 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20407 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20408 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
20409 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
20410 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20411 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20412 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20413 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20414 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20415 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20416 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 9
20417 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 24 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20420 مشترک دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5 در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس MASNE فرانسه - مصاحبه دارد - شرايط مدرك بصورت مشترك با دانشگاه دانشكدههاي فني
20422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
20424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20426 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20427 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20428 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20429 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20430 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20431 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20432 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20433 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
20434 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
20435 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20436 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20437 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20438 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20439 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20440 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20441 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20444 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
20446 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20450 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20451 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20455 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20456 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20457 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20458 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن