دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی صنایع در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضريب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20346 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20371 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20380 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20398 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 2 - سیستم های اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20460 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20477 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضريب 4 - سيستمهاي مالي - لوجستيک - مديريت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20516 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20534 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضريب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20577 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20585 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20591 مجازی دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور