دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مهندسی صنایع در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضريب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20349 روزانه دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20381 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20420 مشترک دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5 در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس MASNE فرانسه - مصاحبه دارد - شرايط مدرك بصورت مشترك با دانشگاه دانشكدههاي فني
20421 مشترک دانشگاه تهران تهران مهندسی مدیریت ساختارها و تجهیزات آموزشی پژوهشی هر دو 10 تحصيل پرديس دانشكدههاي فني مصاحبه - شرايط در انتهاي دفترچه - محل مشترك با دانشگاه كالسروهه آلمان - بدون
کد ضریب 2 - سیستم های اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20461 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20478 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 3 - آینده پژوهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20510 روزانه دانشگاه تهران تهران آینده پژوهی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
20512 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آینده پژوهی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
کد ضريب 4 - سيستمهاي مالي - لوجستيک - مديريت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20517 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
20521 روزانه دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 6
20530 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 6
20535 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
20538 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
20544 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 4