دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مهندسی صنایع در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضريب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20341 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
20342 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
20343 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 25 فقط زن
20344 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 9
20345 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
20346 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20347 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20348 روزانه دانشگاه تهران - فومن گیلان گیلان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20349 روزانه دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20350 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل تهران
20351 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20352 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
20353 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 16 شرايط در انتهاي دفترچه
20354 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 12
20355 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11
20356 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20357 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20358 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20359 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20360 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 21
20361 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20362 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20363 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20364 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 24
20365 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 9
20366 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
20367 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
20368 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 27
20369 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20370 روزانه دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 18
20371 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20372 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 4
20373 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 4
20374 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20375 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
20376 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
کد ضریب 2 - سیستم های اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20459 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20460 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20461 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20462 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
20463 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
20464 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 11
20465 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20466 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20467 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20469 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20470 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 18
20471 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
20472 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20473 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20474 روزانه دانشگاه یزد یزد سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 13
20475 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 14
کد ضریب 3 - آینده پژوهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20509 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آینده پژوهی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20510 روزانه دانشگاه تهران تهران آینده پژوهی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
کد ضريب 4 - سيستمهاي مالي - لوجستيک - مديريت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20516 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20517 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
20518 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
20519 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20520 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20521 روزانه دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 6
20522 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
20523 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل تهران
20524 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 8
20525 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
20526 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 7
20527 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
20528 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12
20529 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 13
20530 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 6
20531 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 7
20532 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 4
20533 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
کد ضريب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20577 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20578 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل تهران
20579 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20580 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20581 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 * - شرايط در انتهاي دفترچه
20582 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
20583 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
20584 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 14