دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سیستم های مالی در رشته مهندسی صنایع در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضريب 4 - سيستمهاي مالي - لوجستيک - مديريت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20516 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20517 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
20518 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
20519 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20520 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20534 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20535 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
20536 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20537 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20547 مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20548 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20550 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20555 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20556 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20557 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20558 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20559 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20560 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20561 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20572 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20573 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20575 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور