دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مهندسی صنایع در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضريب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20426 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20427 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20428 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20429 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20430 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20431 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20432 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20433 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
20434 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
20435 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20436 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20437 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20438 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20439 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20440 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20441 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20444 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
20446 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20450 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20451 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20453 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 20
20454 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - سیستم های اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20496 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20497 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20498 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20499 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20500 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20501 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20502 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20503 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20504 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20505 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20506 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20507 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20508 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - آینده پژوهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20513 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران آینده پژوهی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20514 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم آینده پژوهی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
20515 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم آینده پژوهی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
کد ضريب 4 - سيستمهاي مالي - لوجستيک - مديريت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20555 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20556 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20557 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20558 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20559 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20560 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20561 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20562 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 15
20563 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20564 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20565 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20566 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20567 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20568 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20569 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20570 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20571 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضريب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20600 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20601 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20602 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20603 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20604 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20605 غیرانتفاعی سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20606 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20607 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز آذربایجان شرقی مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20608 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20609 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20610 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20611 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20612 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20613 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20