دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مازندران در رشته مهندسی صنایع در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضريب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20363 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20373 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 4
20392 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20400 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 2
20428 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20431 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20432 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20439 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20454 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - آینده پژوهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20513 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران آینده پژوهی آموزشی پژوهشی هر دو 20