دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مشترک در رشته مهندسی صنایع در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضريب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20420 مشترک دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5 در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس MASNE فرانسه - مصاحبه دارد - شرايط مدرك بصورت مشترك با دانشگاه دانشكدههاي فني
20421 مشترک دانشگاه تهران تهران مهندسی مدیریت ساختارها و تجهیزات آموزشی پژوهشی هر دو 10 تحصيل پرديس دانشكدههاي فني مصاحبه - شرايط در انتهاي دفترچه - محل مشترك با دانشگاه كالسروهه آلمان - بدون