دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مهندسی صنایع در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضريب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20377 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20378 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
20379 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20380 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20381 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20382 نوبت دوم دانشگاه تهران - فومن گیلان گیلان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
20383 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
20384 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20385 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
20386 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20388 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20389 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20390 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 13
20391 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
20392 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20393 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20394 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20395 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
20396 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
20397 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11
20398 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20399 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 3
20400 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 2
20401 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 2 - سیستم های اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20476 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20477 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20478 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20479 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20480 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20481 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
20483 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20484 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
20485 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20486 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20487 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 7
کد ضریب 3 - آینده پژوهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20511 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آینده پژوهی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20512 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آینده پژوهی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
کد ضريب 4 - سيستمهاي مالي - لوجستيک - مديريت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20534 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20535 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
20536 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20537 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20538 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
20539 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
20540 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
20541 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
20542 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 2
20543 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 2
20544 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 4
20545 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20546 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
کد ضريب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20585 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20586 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20587 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
20588 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
20589 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20590 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8