دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مهندسی صنایع در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضريب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20406 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20407 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20408 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
20409 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
20410 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20411 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20412 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20413 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20414 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20415 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20416 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 9
20417 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 24 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20418 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20419 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - سیستم های اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20488 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
20489 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20490 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20491 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20492 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه با همكاري دانشكده مهندسي پيشرفت -
کد ضريب 4 - سيستمهاي مالي - لوجستيک - مديريت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20550 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20551 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
20552 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20553 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20554 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضريب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20594 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20595 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20596 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه