دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضريب 5 - مدیریت مهندسی در رشته مهندسی صنایع در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضريب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20577 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20578 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل تهران
20579 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20580 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20581 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 * - شرايط در انتهاي دفترچه
20582 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
20583 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
20584 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
20585 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20586 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20587 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
20588 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
20589 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20590 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20591 مجازی دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20592 مجازی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20593 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20594 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20595 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20596 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20599 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20600 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20601 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20602 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20603 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20604 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20605 غیرانتفاعی سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20606 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20607 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز آذربایجان شرقی مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20608 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20609 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20610 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20611 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20612 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20613 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20614 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20615 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20616 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور