دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آب و سازه های هیدرولیکی در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20847 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20848 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20849 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20850 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20851 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20852 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20853 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20854 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20855 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20856 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20857 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20858 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20859 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20860 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 16
20861 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20862 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20863 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 19
20864 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20865 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20866 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي
20867 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب
20868 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20869 روزانه دانشگاه شیراز فارس آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20870 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20871 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20872 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 14
20873 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20874 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20875 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20876 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 13
20877 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20878 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20879 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20880 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20881 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20882 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20883 روزانه دانشگاه قم قم آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
20884 روزانه دانشگاه قم قم آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
20885 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20886 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20887 روزانه دانشگاه یزد یزد آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21065 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21066 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21067 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21068 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21069 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21070 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21071 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21072 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21073 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21074 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21075 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21076 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21077 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21078 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب
21079 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21080 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21081 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21082 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21083 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21084 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21085 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21086 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21087 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21088 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21089 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21090 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21091 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21189 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21190 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21191 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21192 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21193 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21194 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21195 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21196 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21197 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21198 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21199 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21200 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21201 پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21384 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21385 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21386 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21387 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
21388 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21389 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21390 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21391 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21392 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21393 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21394 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21395 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21396 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
21397 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21398 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21399 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21400 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20