دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اردبیل در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20724 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل سازه آموزشی پژوهشی هر دو 16
20755 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4
20800 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
20844 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5
20885 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20977 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل سازه آموزشی پژوهشی هر دو 16
20999 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4
21030 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21062 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5
21089 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6