دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در حمل ونقل در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20902 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 12
20903 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 5
20904 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل ونقل آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
20905 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4
20906 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4
20907 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 12
20908 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 16
20909 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 5
21103 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 2
21104 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 1
21105 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل ونقل آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
21106 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 3
21107 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 3
21108 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4
21109 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 2
21204 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21403 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 20
21404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 20
21405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 20
21406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 20