دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خراسان شمالی در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20676 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 14
20761 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
20849 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21244 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21388 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20