دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه اراک در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20672 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 10
20732 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 10
20758 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20944 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 5
20983 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
21000 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 5