دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه اصفهان در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20675 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 10
20760 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20940 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خطوط راهآهن آموزشی پژوهشی هر دو 5
20945 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
21001 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21127 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خطوط راهآهن آموزشی پژوهشی هر دو 2
21134 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه