دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه زنجان در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20693 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 21
20774 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20812 روزانه دانشگاه زنجان زنجان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 7
20860 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 16
20957 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 2
21012 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
21038 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 1
21074 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21141 پردیس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه