دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی سیرجان در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20788 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20875 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20930 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 12
21023 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
21084 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21122 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
21199 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه