دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه یزد در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20731 روزانه دانشگاه یزد یزد سازه آموزشی پژوهشی هر دو 17
20804 روزانه دانشگاه یزد یزد ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
20823 روزانه دانشگاه یزد یزد راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 7
20887 روزانه دانشگاه یزد یزد آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20982 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سازه آموزشی پژوهشی هر دو 10
21033 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21048 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 5
21091 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5