دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در راه و ترابری در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20806 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20807 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 12
20808 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 8
20809 روزانه دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 9
20810 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 9
20811 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20812 روزانه دانشگاه زنجان زنجان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 7
20813 روزانه دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20814 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20815 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20816 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20817 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 8
20818 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20819 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 10
20820 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 16
20821 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 5
20822 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 8
20823 روزانه دانشگاه یزد یزد راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 7
21035 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21036 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21037 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
21038 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 1
21039 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21040 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21041 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 3
21042 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
21043 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
21044 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
21045 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
21046 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21047 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21048 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 5
21178 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21179 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 9
21180 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21181 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21182 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 15
21219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 15
21220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 10
21224 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21360 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21361 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21362 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21365 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21367 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21368 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21369 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21370 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21372 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21375 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21439 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور