دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سواحل، بنادر و سازه های دریایی در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20888 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20889 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20890 روزانه دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20891 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
20892 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 8 و در سال دوم در پرديس بندرعباس خواهد تحصيل، در دانشكده مهندسي عمران تهران محل تحصيل پذيرفته شدگان در سال اول بود.
20893 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20894 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20895 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20896 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20897 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20898 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20899 روزانه دانشگاه قم قم سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
20900 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20901 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21092 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21093 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21094 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 8 تحصيل، در دانشكده مهندسي عمران تهران و محل تحصيل پذيرفته شدگان در سال اول در سال دوم در پرديس بندرعباس خواهد بود.
21095 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21096 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21097 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21098 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21099 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21100 نوبت دوم دانشگاه قم قم سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
21101 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21102 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21202 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21203 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 20