دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سیستان و بلوچستان در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20692 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 6
20695 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20830 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
20832 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
20862 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20956 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
21054 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 2
21143 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15
21186 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 8
21187 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21193 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21194 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21226 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان و بلوچستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21308 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان و بلوچستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20