دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مدیریت ساخت در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20910 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 7
20911 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 8
20912 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل تهران
20913 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20914 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20915 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20916 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 11
20917 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
21110 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 3
21111 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 4
21112 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 5
21113 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
21114 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 4
21130 مجازی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21131 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21205 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
21206 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21207 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 15
21208 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 15
21407 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21408 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21409 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21410 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21411 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21412 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21413 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21414 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21415 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21416 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21417 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21418 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21419 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21420 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21421 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21422 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21423 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21424 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21436 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21437 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21440 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21441 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21442 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور