دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مدیریت منابع آب در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20824 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 10
20825 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6
20826 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5
20827 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 7
20828 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6
20829 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
20830 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
20831 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 10
20832 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
20833 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 10
20834 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي
20835 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 14
20836 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5
20837 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 10
20838 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 7
20839 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 7
20840 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 8
20841 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 12
20842 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5
20843 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5
20844 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5
20845 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 7
20846 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 12
21049 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
21050 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
21051 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 2
21052 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 1
21053 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 2
21054 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 2
21055 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
21056 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3
21057 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6
21058 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
21059 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6
21060 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3
21061 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3
21062 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5
21063 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 2
21064 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3
21183 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21184 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21185 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21186 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 8
21187 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21188 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21376 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
21377 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21378 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21379 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21380 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21381 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21382 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21383 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20