دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21295 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21335 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21372 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21420 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21433 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20