دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20944 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 5
20945 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20946 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 5
20947 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 4
20948 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20949 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 16
20950 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 5
20951 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 2
20952 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20953 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8
20954 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 4
20955 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سازه آموزشی پژوهشی هر دو 5
20956 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20957 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 2
20958 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15
20959 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
20960 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8
20961 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20962 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 16
20963 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 5
20964 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 6
20965 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 13
20966 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 4
20967 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8
20968 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 13
20969 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8
20970 نوبت دوم دانشگاه قم قم سازه آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
20971 نوبت دوم دانشگاه قم قم سازه آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
20972 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 6
20973 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20974 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20975 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 4
20976 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 9
20977 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل سازه آموزشی پژوهشی هر دو 16
20978 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 2
20979 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20980 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 4
20981 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد سازه آموزشی پژوهشی هر دو 5
20982 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سازه آموزشی پژوهشی هر دو 10
20983 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
20984 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 3
20985 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
20986 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 9 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20987 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 1
20988 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
20989 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 7
20990 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 3
20991 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 2
20992 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4
20993 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه، مركز تحقيقات سازه و زلزله
20994 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 11
20995 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 2
20996 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
20997 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
20998 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4
20999 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4
21000 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21001 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21002 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
21003 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21004 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
21005 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21006 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21007 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21008 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21009 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21010 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21011 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21012 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
21013 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21014 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
21015 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21016 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21017 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21018 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21020 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21021 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
21022 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21023 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
21024 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21025 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21026 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21027 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21028 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21029 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21030 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21031 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21032 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21033 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21034 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
21035 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21036 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21037 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
21038 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 1
21039 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21040 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21041 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 3
21042 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
21043 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
21044 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
21045 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
21046 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21047 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21048 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 5
21049 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
21050 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
21051 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 2
21052 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 1
21053 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 2
21054 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 2
21055 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
21056 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3
21057 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6
21058 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
21059 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6
21060 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3
21061 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3
21062 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5
21063 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 2
21064 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3
21065 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21066 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21067 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21068 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21069 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21070 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21071 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21072 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21073 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21074 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21075 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21076 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21077 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21078 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب
21079 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21080 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21081 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21082 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21083 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21084 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21085 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21086 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21087 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21088 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21089 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21090 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21091 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21092 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21093 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21094 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 8 تحصيل، در دانشكده مهندسي عمران تهران و محل تحصيل پذيرفته شدگان در سال اول در سال دوم در پرديس بندرعباس خواهد بود.
21095 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21096 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21097 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21098 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21099 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21100 نوبت دوم دانشگاه قم قم سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
21101 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21102 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21103 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 2
21104 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 1
21105 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل ونقل آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
21106 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 3
21107 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 3
21108 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4
21109 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 2
21110 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 3
21111 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 4
21112 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 5
21113 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
21114 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 4
21115 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
21116 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
21117 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
21118 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
21119 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
21120 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
21121 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 14
21122 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
21123 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
21124 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
21125 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
21126 نوبت دوم آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست- کرج البرز محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
21127 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خطوط راهآهن آموزشی پژوهشی هر دو 2
21128 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های دفاعی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21129 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی آموزشی پژوهشی هر دو 7