دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در هرمزگان در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20729 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8
20802 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
20901 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20980 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 4
21031 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21102 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21137 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15
21148 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 24
21163 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 15
21207 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 15
21220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 10