دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21133 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21134 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21135 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 25
21136 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 25 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21137 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15
21138 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21139 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
21140 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21141 پردیس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21142 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21143 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15
21144 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 24 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21145 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21146 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21147 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 25 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21148 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 24
21149 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 19 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21150 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21151 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم سازه آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21152 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم سازه آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21153 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21154 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21155 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21156 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21157 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21158 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21159 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 8
21160 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 9
21161 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21162 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21163 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 15
21164 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21165 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21166 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21167 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21168 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
21169 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21170 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
21171 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21172 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21173 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21174 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21175 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21176 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21177 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21178 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21179 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 9
21180 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21181 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21182 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21183 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21184 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21185 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21186 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 8
21187 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21188 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21189 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21190 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21191 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21192 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21193 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21194 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21195 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21196 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21197 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21198 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21199 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21200 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21201 پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21202 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21203 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21204 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21205 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
21206 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21207 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 15
21208 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21209 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21211 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
21212 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21213 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21214 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21215 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه