دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پیام نور در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15
21217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
21218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 15
21219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 15
21220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 10
21221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 15
21223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 15