دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در ژئوتکنیک در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20758 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20759 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
20760 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20761 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
20762 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20763 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
20764 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
20765 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20766 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20767 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20768 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20769 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20770 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20771 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
20772 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20773 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
20774 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20775 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20776 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
20777 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20778 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20779 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
20780 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
20781 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20782 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
20783 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20784 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20785 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
20786 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 پژوهشگاه نيرو و مورد حمايت مالي آن است و پروژه برمبناي اولويتهاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پژوهشگاه است
20787 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20788 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20789 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20790 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20791 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
20792 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 18
20793 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
20794 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 13
20795 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20796 روزانه دانشگاه فسا فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20797 روزانه دانشگاه قم قم ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
20798 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
20799 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20800 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
20801 روزانه دانشگاه ملایر همدان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20802 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
20803 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20804 روزانه دانشگاه یزد یزد ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
20805 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
21000 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21001 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21002 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
21003 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21004 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
21005 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21006 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21007 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21008 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21009 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21010 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21011 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21012 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
21013 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21014 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
21015 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21016 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21017 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21018 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21020 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21021 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
21022 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21023 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
21024 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21025 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21026 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21027 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21028 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21029 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21030 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21031 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21032 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21033 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21034 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
21166 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21167 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21168 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
21169 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21170 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
21171 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21172 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21173 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21174 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21175 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21176 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21177 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
21337 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21338 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21339 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21340 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21341 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21342 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21343 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21344 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21345 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21346 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21347 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21348 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21349 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21350 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21351 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21352 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21353 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21354 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21355 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21359 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20