دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کرمانشاه در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20691 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشی پژوهشی هر دو 17
20740 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
20773 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
20811 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20829 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
20859 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21011 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21140 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21185 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21262 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21273 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20